Missie en visie

Missie

Door de komst van het passend onderwijs en de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning, (klik hier voor meer info) wordt inhoud gegeven aan de term participatiemaatschappij.In de participatiemaatschappij is het hebben van kennis over en inzicht hebben in mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme(ASS) zeer belangrijk, zo niet noodzakelijk.Als we op de hoogte zijn van elkaars kennen en kunnen zijn we in staat talenten te benutten, te ontwikkelen en te versterken. Een succesvolle deelname aan de samenleving wordt dan aanzienlijk groter.

Mijn missie is:
Kennis rondom/ autisme (ASS) en/of een verstandelijke beperking te vergroten

Mijn uitdaging is:
Samen met uw kind en u te ontdekken hoe zij zich het beste kunnen (blijven) ontwikkelingen.

Iedereen wil leren en iedereen heeft het recht om te (blijven) leren.

Visie

Onze maatschappij wordt een maatschappij waar iedereen aan deel kan en moet nemen. Een ontwikkeling die veel kansen geeft, maar tegelijkertijd veel vragen oproept en ons voor de nodige problemen, maar ook uitdagingen stelt.
Hoe krijgen we dit met z’n allen voor elkaar?

Mijn overtuiging is dat het mogelijk is om iedereen, met zijn eigen talenten en capaciteiten, een goede plek te geven in de maatschappij. Hiervoor is de juiste kennis onontbeerlijk. Kennis is macht zeggen ze wel eens, ik maak er van kennis is kracht!

Kinderen/jongvolwassenen met autisme(ASS) en/of een verstandelijke beperking kunnen vaak veel meer dan wat wij denken; ze kun meer dan ze zélf denken. Laat ze zelf ontdekken, met u, de opvoeder/begeleider, als veilig en vertrouwd vangnet. Hiervoor kan ik u de juiste tools geven.

Een paar tips:

  • Laat het kind zijn wie hij/zij is; uniek en zichzelf.
  • Wees voorspelbaar en duidelijk, biedt structuur en durf streng en consequent te zijn want ook dat is houden van (tough love)
  • Durf fouten te benoemen en te corrigeren. Fouten mag je maken, beter gezegd, fouten moet je maken, je leert er van.
  • Geniet van de successen en benoem ze.
  • Durf ook als opvoeder kwetsbaar te zijn, soms weet je het ook echt niet, dat overkomt ons allemaal, jij bent ook maar een mens
  • Maak anderen deelgenoot, ook jij hoeft het niet zelf te doen.
  • Geef je grenzen aan bij het kind en bij jezelf
  • Waarom laat het kind bepaald gedrag zien? Wees nieuwsgierig, observeer en luister.
  • Blijf vooral jezelf, maar ontwikkel jezelf door het vergroten van je kennis.
  • En last but not least.. Blijf lachen, humor geeft lucht.

Zegt u nu, dat is mooi gezegd, maar hoe pak ik dit aan? Nieuwsgierig geworden?
Ik kan u hierbij helpen en u de juiste tools in handen geven.
Want ook u als opvoeder kunt meer dan u soms zelf denkt.

Ieder kind zijn (eigen)wijsheid en talenten