Missie en visie

Missie

Door de komst van het passend onderwijs en de WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning, wordt inhoud gegeven aan de term participatiemaatschappij. Dit vraagt van ons als “participatiemaatschappij’ een optimale kennis over kinderen die “anders zijn” en voor wie “participeren” niet vanzelfsprekend is.  Vanuit kennis zijn we in staat om bij kinderen de “anders zijn”, talenten te benutten, hun ontwikkeling te ondersteunen en een succesvolle deelname aan de “participatiemaatschappij” te vergroten.

Blij zijn met wie je bent en met wat je kunt!

Mijn missie is:

 • Kennis over autisme (ASS) te vergroten.
 • Kennis over mensen met een verstandelijk beperking vergroten

Mijn uitdaging is:
Samen met uw kind en u te ontdekken hoe zij zich het beste kunnen (blijven) ontwikkelingen.

Iedereen wil leren en iedereen heeft het recht om te (blijven) leren.

Visie

Mijn overtuiging is dat het mogelijk is om iedereen, met zijn eigen talenten en capaciteiten, een goede plek te geven in de maatschappij. Hiervoor is de juiste kennis onontbeerlijk. Kennis is macht zeggen ze wel eens, ik maak er van kennis is kracht!

Kinderen die “anders zijn” kunnen vaak veel meer dan ze zelf denken.           Laat ze zelf ontdekken, met u, de opvoeder/begeleider, als veilig en vertrouwd vangnet. Hiervoor kan ik u de juiste tools geven.

Hier alvast een paar tips:

 • Laat het kind zijn wie hij/zij is; uniek en zichzelf.
 • Wees voorspelbaar en duidelijk, biedt structuur en durf streng en consequent te zijn want ook dat is houden van (tough love)
 • Durf fouten te benoemen en te corrigeren. Fouten mag je maken, beter gezegd, fouten moet je maken, je leert er van.
 • Geniet van de successen en benoem ze.
 • Durf ook als opvoeder kwetsbaar te zijn, soms weet je het ook echt niet, dat overkomt ons allemaal, jij bent ook maar een mens
 • Maak anderen deelgenoot, ook jij hoeft het niet zelf te doen.
 • Geef je grenzen aan bij het kind en bij jezelf
 • Waarom laat het kind bepaald gedrag zien? Wees nieuwsgierig, observeer en luister.
 • Blijf vooral jezelf, maar ontwikkel jezelf door het vergroten van je kennis.
 • En last but not least.. Blijf lachen, humor geeft lucht.

Zegt u nu, dat is mooi gezegd, maar hoe pak ik dit aan? Nieuwsgierig geworden?
Ik kan u hierbij helpen en u de juiste tools in handen geven.
Want ook u als opvoeder kunt meer dan u soms zelf denkt.

Ieder kind zijn (eigen)wijsheid en talenten