Even voorstellen

IMG_9322bTijdens mijn lange loopbaan in het speciaal onderwijs heb ik, Bea Driessen, veel ervaring op gedaan met het werken en omgaan met deze prachtige kinderen en jong volwassenen. Kinderen/jong volwassenen met autisme (ASS) en/of een verstandelijke beperking zijn authentiek, eerlijk en zijn zichzelf. Soms zijn ze zelfs een beetje dwars.

Dat ik een onderdeel van hun leven mag zijn vind ik geweldig en enorm uitdagend. Geen dag is hetzelfde, geen dag is gewoon. Ik heb een schat aan kennis vergaart door te kijken naar en te werken met het kind; door te luisteren en te praten met hun ouders/verzorgers, met collega’s en andere mensen uit het werkveld en door het volgen van cursussen/opleidingen.

Mijn ervaring is dat deze kinderen/jongvolwassenen soms net dat extra zetje nodig hebben om mee te kunnen draaien in een gezin/familie, op hun werk, bij hun vrijetijdsbesteding of op school. Dat extra zetje wil ik uw kind en u, ouder of verzorger, trainer of leerkracht geven.

U kunt dan denken aan training op het gebied van sociale vaardigheden, omgaan met sociale media en extra hulp bij bijvoorbeeld leren lezen en rekenen

Daarnaast heb ik gemerkt dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn rond het hebben van autisme (ASS) en rond het hebben van een verstandelijke beperking. Door middel van workshops, lezingen, het organiseren van koffieochtenden en filmavonden wil ik hieraan meer bekendheid geven, vragen beantwoorden en kennis vergroten

Dit alles om deze kinderen optimaal te kunnen laten functioneren in hun omgeving en de maatschappij. Die plek verdienen ze en gun ik ze van harte.

N.B. Sinds mei 2013 spreken we niet meer over autisme, maar over ASS (Autisme Spectrum Stoornis) kijk bij informatie voor uitleg hierover.
Voor het lezersgemak, spreek ik op mijn website nog over autisme.