Coaching en jobcoaching

Mijn coaching is gebaseerd op de ontwikkelingspsychologie van o.a. Vygotsky en Feuerstein.

Iedereen wil en kan leren.  Wat heb je nodig zodat je het zoveel mogelijk zelf kunt!

Speerpunten 

Jij bent uniek! Wie ben jij? Wat kun je? Wat wil je?

  • Wat zijn jouw sociale vaardigheden?
  • Hoe staat het met de zelfredzaamheid en zelfstandigheid
  • Wat zijn de praktische vaardigheden?
  • Wat zijn de cognitieve (rekenen, taal, e.d.) vaardigheden?
  •  En vooral.. een realistische kijk op wat je wel of niet kunt.

en er is  nog meer….

  • Het opbouwen van zelfvertrouwen
  • Verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen
  • Leren samenwerken

Coaching: Op maat trajecten, voor zowel op school als thuis.

Jobcoaching: Ik ga met je op zoek naar een geschikte werkplek en blijf je tijdens je werk begeleiden zolang als nodig is.

Iedereen met een verstandelijke beperking is anders en dat geldt ook voor de ondersteuningsvragen die er zijn.

Jij kunt prima op jouw eigen manier laten zien wat je kunt.
Jij kunt meer dan jezelf denkt.