Coaching verstandelijke beperking

Jarenlang heb ik ervaring opgedaan als leerkracht binnen het ZMLK (Zeer Moeilijk Lerende Kinderen)-onderwijs. Mijn coaching is gebaseerd op de ontwikkelingspsychologie van o.a. Vygotsky en Feuerstein. Wat kan het kind zelf en wat kan het met onze hulp leren. Als ik met u en/of uw kind aan de slag mag, dan houd ik rekening met de kenmerken die bij een verstandelijke beperking (kunnen) horen

 • Wat kun jij met jou beperking wel en wat kun je niet?
 • Wat jij nodig hebt om zo goed mogelijk te functioneren met jou beperking binnen het regulier onderwijs of op je werkplek?
 • Hoe kijk jij naar de wereld om je heen?
 • Wat zijn jouw sociale vaardigheden?
 • Hoe staat het met de zelfredzaamheid en zelfstandigheid
 • Wat zijn de praktische vaardigheden?
 • Wat zijn de cognitieve (rekenen, taal, e.d.) vaardigheden?
 • Hoe is de spraak/taal ontwikkeld?

Graag ga ik met u (ouders/verzorgers/trainers) en uw kind in gesprek.

Samen gaan we bekijken wat de ondersteuningsvraag is en samen maken we het coaching traject. Iedereen met een verstandelijke beperking is anders en dat geldt ook voor de ondersteuningsvragen die er zijn.

Als we samen een traject ingaan zijn voor mij de onderstaande punten van cruciaal belang voor een goede ontwikkeling

 • Het opbouwen van zelfvertrouwen
 • Verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen
 • Zelfredzaamheid en zelfstandigheid vergroten
 • Eigen keuzes leren maken en daar een reëel beeld bij hebben (wat kan ik wel, maar ook wat kan ik niet)
 • Sociale vaardigheden, relaties aangaan en uit bouwen
 • Samenwerken
 • Wederzijdse verwachtingen uitspreken

Jij kunt prima op jouw eigen manier laten zien wat je kunt.
Jij kunt meer dan jezelf denkt.